To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Framtidens Lexin. Forskni… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Framtidens Lexin. Forskningsöversikt.

Report
Authors Lisa Loenheim
Ann-Kristin Hult
ISBN 978-91-86959-61-6
Publisher Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen
Place of publication Stockholm
Publication year 2020
Published at Unit for Academic Language
Language sv
Links urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sp...
Keywords lexikon, ordbok, andraspråksinlärning, svenska som andraspråk, Lexin
Subject categories Linguistics, Specific Languages, Bilingualism

Abstract

Framtidens Lexin – forskningsöversikt sammanställer forskningsrön inom lexikografi och flerspråkighet med inriktning mot inlärningsordböcker. Utifrån forskningsöversikten ges rekommendationer om hur en framtida lexikografisk resurs bör utformas för den som är nybörjare och lär sig svenska som ett andraspråk. Rapporten är skriven på uppdrag av Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen (Isof), och ingår i en större rapport, Framtidens Lexin – målgruppsanpassning och utveckling av framtidens flerspråkiga lexikon. Syftet med denna forskningsöversikt är att undersöka hur väl anpassade för sin målgrupp Lexin (lexikon för invandrare) är i dag, nästan fyrtio år efter att det första lexikonet i serien gavs ut, och att ge rekommendationer om hur Lexin bör utvecklas i framtiden.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?