To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Bioterrorism och media… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Bioterrorism och media

Book
Authors Jörgen Lundälv
ISBN 91-7111-132-8
Publisher Meyers förlag
Place of publication Gävle
Publication year 2004
Published at Department of Social Work
Language sv
Keywords Bioterrorism, media, försvaret, Säkerhetspolisen, hotbilder, mjältbrand
Subject categories Chemical Sciences, Industrial Biotechnology, Other pharmacy, Toxicology, Surgery, Biochemistry and clinical chemistry, Social Sciences

Abstract

Attacker med biologiska och kemiska preparat är ett nytt hot mot institutioner i världen bl.a massmedia. I USA har ett antal medieföretag attackerats med brev som visat sig innehålla mjältbrand. I Sverige utsätts medier för hot och risker med jämna mellanrum. Denna guide om säkerhet och beredskap ger ny kunskap om vad bioterrorism innebär och vilka hotbilder som finns mot medieföretag i Sverige. Den vänder sig också till informationsstrateger vid myndigheter och företag liksom till hälso- och sjukvårdspersonal med intresse för epidemiologiska frågor. Guiden inleds med företal av Gorm Albrechtsen, f.d. chefredaktör vid Herning Folkeblad i Danmark som utsatts för misstänkta pulverbrev samt av Åke Sellström, avdelningschef vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och expert på biologiska och kemiska vapen.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?