To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Balans eller nonchalans? … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Balans eller nonchalans? - En studie av kommuner som beviljats extra finansiellt stöd av staten.

Report
Authors Johan Berlin
Eric Carlström
Publisher Göteborg University
Place of publication Göteborg
Publication year 2003
Published at School of Public Administration
Language sv
Keywords Kommun, Kris, Statligt stöd, Finansiellt stöd, Ekonomichefer
Subject categories Business Administration, Public Administration Studies

Abstract

De ekonomiska problemen i kommunsektorn kring sekelskiftet ledde fram till ett system för extra stöd till kommuner i särskilt bekymmersamma situationer. Stödet söks hos den statliga kommundelegationen (”kommunakuten”) som för att bevilja detta stöd kräver motprestationer i form av ekonomisk sanering. I tidigare undersökningar har ekonomicheferna i de kommuner som beviljats bidrag tillfrågats om orsakerna till att kommunen hamnat i denna situation. I rapporten testas ett statistiskt material på deras föreslagna förklaringar. I den slutliga analysen visas att orsaken bäst förklaras av variationer i nettokostnader. Bakom kostnadsvariationerna ligger demografiska förhållanden som befolkningsminskning, invånarantal och andel äldre. Flera av ekonomichefernas föreslagna förklaringar till den svåra ekonomiska situationen har inte gått att belägga i den statistiska analysen. I rapporten förs även en diskussion om att det finns en risk för att kommuner visar upp de egenskaper som omgivningen förväntar sig av dem. På så sätt bildas en institution för vad som präglar en ”fattig kommun”. Detta förhållningssätt kan gälla i synnerhet när det är politiskt svårt att driva igenom kostnadsminskningar. Avslutningsvis problematiseras kommunernas situation utifrån olika fokus på rättvisa samt hur balansen mellan kostnader och intäkter tar sig uttryck i fyra fiktiva situationer.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?