To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Förändring och stabilitit… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Förändring och stabilititet. Tio år av nordisk medieutveckling

Magazine article
Authors Jonas Ohlsson
Published in Nordicom Information
Volume 38
Issue 1
Pages 13-19
ISSN 0349-5949
Publication year 2016
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Nordicom (2013-)
Pages 13-19
Language sv
Links www.nordicom.gu.se/sites/default/fi...
Subject categories Media and Communications, Economics and Business, Media Studies

Abstract

En analys av de nordiska mediemarknaderna under det senaste decenniet ger intryck av både förändring och stabilitet. Trots ekonomiska kriser, nya medietekniker och en tilltagande globalisering av medielandskapet är det ungefär samma inhemska aktörer som dominerar de nordiska mediemarknaderna i dag som för tio år sedan. Och även om vinstnivåerna sjunkit något över tid redovisar nästan alla stora medieföretag i regionen fortfarande vinster. Samtidigt nns det relativt stora och till synes ökande skillnader i det ekonomiska välståndet inom regionen, något som har fått betydelse inte minst för reklammarknadernas utveckling i de nordiska länderna.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?