Till sidans topp

Sidansvarig: Webbredaktion
Sidan uppdaterades: 2012-09-11 15:12

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Livsvärlden som grund för… - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Livsvärlden som grund för arbetsterapeutisk forskning

Paper i proceeding
Författare Inger Berndtsson
Publicerad i Paper presenterat vid AT-Forum Förbundet Sveriges Arbetsteraputer, 25–26 mars, Stockholm
Publiceringsår 1999
Publicerad vid Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik
Språk sv
Ämnesord livsvärld, rehabilitering, arbetsterapi, teori och praktik
Ämneskategorier Arbetsterapi

Sammanfattning

Inledning/syfte: Utgående från mitt avhandlingsarbete i pedagogik, som berör synskadade personer och deras lärande i vardagen, vill jag försöka visa vad det kan innebära för arbetsterapeutisk forskning om denna tar sin utgångspunkt i människors levda värld. Studiens syfte är att få kunskap om de processer som människor genomgår som drabbas av synnedsättning samt hur synskadade personer lär sig leva med sin funktionsnedsättning. Livsvärlden är ett fenomenologiskt begrepp och därav följer att dess utgångspunkter till stor del återfinns inom olika filosofiska texter. Med livsvärlden avses den värld som vi dagligen lever våra liv i. Det är den värld som vi tar för given. Livsvärlden är vidare varken rent objektiv eller rent subjektiv, den är förbunden med det subjekt som erfar den, lever och handlar i den. Metod: Forskningen är kvalitativ med fokus på synskadade personers erfarenheter av att leva med synnedsättning eller blindhet. Datainsamlingen har framförallt bestått av intervjuer/samtal samt livsberättelser med fokus på när synskadan inträffade i deras liv. Dessutom har fältstudier förekommit i informanternas hem i samband med ett genomfört projekt (1991–1994) med fokus på dator som hjälpmedel i hemmet. Totalt ingår åtta synskadade personer i studien som kan betraktas som en fenomenologisk hermeneutisk livsvärldsstudie. Resultat: Det som jag framförallt vill lyfta fram i min presentation är den kunskap som är möjlig att nå med utgångspunkt i ett livsvärldsperspektiv. Utgående från Merleau-Pontys teori om den levda kroppen innebär en synnedsättning att få, och att bli, en förändrad kropp. Eftersom världen gestaltas utifrån ett kroppsligt perspektiv innebär detta också en förändring av världen. Vidare är de processer som människor genomgår vid funktionsnedsättning till stora delar en intersubjektiv process. Vi lever i världen tillsammans med människor och ting, och även tingen får på detta sätt en speciell betydelse. Exempelvis kan de tekniska hjälpmedel som synskadade använder ej betraktas som neutrala ting, de får sin betydelse i användandet i intersubjektiva situationer. Att lära sig, respektive att utföra olika aktiviteter, blir på detta sätt en process som är sammanflätad med andra människor och ting. Processen att lära sig leva med en synskada kan vidare inte ses isolerad från samhällets föreställningar/typifieringar om synskadade och blinda personer. Dessa föreställningar, tillsammans med föreställningar om vad som anses som ”normalt”, finns med i lärandet av det dagliga livets aktiviteter. Att på nytt lära sig att hantera sin värld kan därför många gånger ses som en kamp gentemot de gängse värderingar om funktionshindrade som finns i vår kultur. Slutsats: I min presentation kommer jag, med utgångspunkt i min forskning, att belysa vilken kunskap som är möjlig att nå utifrån ett livsvärldsperspektiv och diskutera betydelsen av denna forskningsinriktning för arbetsterapi.

Sidansvarig: Webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2012-09-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?