Till sidans topp

Sidansvarig: Växeln
Sidan uppdaterades: 2018-11-25 19:37

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Kristian Blensenius - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kristian Blensenius

Språkhandledare

Kristian Blensenius
Språkhandledare
Akademisk grad: Doktor,
kristian.blensenius@gu.se
031-786 2937
0766-182937

Postadress: Box 300, 40530 Göteborg
Besöksadress: Västra Hamngatan 25 , 41117 Göteborg


Enheten för akademiskt språk (Mer information)
Box 300
405 30 Göteborg
www.ask.gu.se
ask@gu.se
Besöksadress: Västra Hamngatan 25 , 411 17 Göteborg

Om Kristian Blensenius

Utbildning

  • Filosofie doktor i nordiska språk
  • Gymnasielärarexamen
  • Filosofie magister i svenska språket
  • Filosofie magister i engelska

 

Om Kristian
Jag disputerade med min avhandling om progressiv aspekt i svenskan år 2015. I denna behandlas bland annat progressiva participkonstruktioner, hålla på-konstruktioner och pseudosamordningar.

Läs mer: Progressive constructions in Swedish


Pågående forskningsprojekt

Jag intresserar mig framför allt för konstruktionsmönster i nordiska ordböcker och om pseudosamordningar i de fastlandsskandinaviska språken.

Jag är medlem i två av institutionens profilområden: grammatikprofilen, där jag är profilområdesrepresentant i forskarkommittén (FOK), och profilområdet lexikologi och lexikografi. Därtill organiserar jag, tillsammans med Peter Andersson, grammatikseminariet, som ges i samarbete med forskningsområdet Språkliga strukturer vid Institutionen för språk och litteraturer (SPL).

Inom projektet Svenska Akademiens samtidsordböcker arbetar jag med utarbetandet av ordböcker. Jag har bland annat varit ansvarig för den app som speglar den senaste upplagan av Svenska Akademiens ordlista (SAOL 14, 2015).

I övrigt samarbetar jag med bl.a. Torodd Kinn och Peter Andersson i ett projekt där vi jämför pseudosamordningar (några typfall är sitta och läsa och ligga och sova) i fastlandsskandinaviska språk, dvs. danska, norska och svenska.

 

Undervisning och handledning
Från och med vårterminen -18 är jag tjänstledig från min tjänst som språkhandledare vid Enheten för akademiskt språk (ASK).

Under min lärarutbildning arbetade jag bland annat på högstadiet, och efter examen arbetade jag i ungefär fyra år som gymnasielärare i svenska, inklusive retorik, svenska som andraspråk och engelska.

Under och efter forskarutbildningen har jag undervisat på och haft del- och helkursansvar för kurser som på ett eller annat sätt har involverat grammatik och text inom svenska/nordiska språk. Därtill har jag undervisat i skriftlig och muntlig framställning, inom svenska som andraspråk och inom lärarprogrammet med bland annat svenskdidaktik, VFU, skrivhandledning och grammatik.

Under senare tid har jag även handlett uppsatser från grundnivå till avancerad nivå, både inom och utom Institutionen för svenska språket och inom och utom Göteborgs universitet. Jag har vid GU och vid Karlstads universitet handlett och examinerat uppsatser inom förskollärarprogrammet om till exempel flerspråkighet och läsning, inom grundlärarprogrammet om bland annat läs- och skrivinlärning och inom ämneslärarprogrammet om bland annat IKT, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, grammatik, andraspråksundervisning och sambedömning av nationella prov.

Därtill har jag handlett fristående uppsatser, där B-uppsatserna främst har haft grammatisk och diskursanalytisk inriktning, medan kandidat- och magisterarbetena främst har berört grammatiska fenomen.

Inom kommunikatörsprogrammet vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) har jag handlett arbeten om bland annat myndigheters klarspråksarbete och kommunikation i mångkulturell miljö.

 

Samverkan

Jag var med och arrangerade 2018 års grammatikfestival på Göteborgs stadsbibliotek. Därtill ger jag enstaka externa föredrag.

Senaste publikationer

Tiden ur spel
Kristian Blensenius, Per Klang
Språktidningen, Artikel i övriga tidskrifter 2020
Artikel i övriga tidskrifter

Revision av konstruktionsuppgifter i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien
Kristian Blensenius
LexicoNordica, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Improving Dictionaries by Measuring Atypical Relative Word-form Frequencies
Kristian Blensenius, Monica von Martens
Kosem, I., Zingano Kuhn, T., Correia, M., Ferreria, J. P., Jansen, M., Pereira, I., Kallas, J., Jakubíček, M., Krek, S. & Tiberius, C. (eds.). Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of the eLex 2019 conference. 1–3 October 2019, Sintra, Portugal, Brno, Czech Republic, Lexical Computing CZ s.r.o., Paper i proceeding 2019
Paper i proceeding

Änder har knarkat längre än vi
Kristian Blensenius, Erik Bäckerud, Emma Sköldberg
Språktidningen, Artikel i övriga tidskrifter 2019
Artikel i övriga tidskrifter

Posture, location, and activity in Mainland Scandinavian pseudocoordinations
Torodd Kinn, Kristian Blensenius, Peter Andersson
CogniTextes, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

En historisk studie av pseudosamordning: konstruktionen gå och V i svenskan
Peter Andersson, Kristian Blensenius
Studier i svensk språkhistoria 14 / Lönnroth, Harry; Haagensen, Bodil; Kvist, Maria; West, Kim Sandvad (red.), Vasa, Vasa universitet, Paper i proceeding 2018
Paper i proceeding

Visar 11 - 20 av 22

2016

Morfologi för lärarstudenter
Monica von Martens, Kristian Blensenius
LexicoNordica, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

En tveksam imperfektivmarkör. Aspekt hos pseudosamordningar med positionsverb
Kristian Blensenius
Gustafsson, Anna W, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm & Mechtild Tronnier (red.), Svenskans beskrivning 34. Förhandlingar vid trettiofjärde sammankomsten. Lund den 22–24 oktober 2014, Paper i proceeding 2016
Paper i proceeding

2015

Progressive constructions in Swedish
Kristian Blensenius
Göteborg, University of Gothenburg, Doktorsavhandling 2015
Doktorsavhandling

Därför står svenskar så mycket
Kristian Blensenius
Språktidningen, Artikel i övriga tidskrifter 2015
Artikel i övriga tidskrifter

Därför älskar vi att generalisera
Kristian Blensenius
Språktidningen, Artikel i övriga tidskrifter 2015
Artikel i övriga tidskrifter

2014

Jag tänker att ...
Kristian Blensenius
Språktidningen, Artikel i övriga tidskrifter 2014
Artikel i övriga tidskrifter

2013

En pluraktionell progressivmarkör? Hålla på att jämförd med hålla på och
Kristian Blensenius
Språk & Stil, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2013
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2011

Uttryck för imperfektivitet i svenskan
Kristian Blensenius
Tid och tidsförhållanden i olika språk, Göteborg, University of Gothenburg, Kapitel i bok 2011
Kapitel i bok

Visar 11 - 20 av 22

Sidansvarig: Växeln|Sidan uppdaterades: 2018-11-25
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?