Till sidans topp

Sidansvarig: Växeln
Sidan uppdaterades: 2018-11-25 19:37

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Henry Ascher - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Henry Ascher

Professor/specialistläkare

Henry Ascher
Professor/specialistläkare
Akademisk grad: Docent,
henry.ascher@gu.se
031-786 6841
0766-186841

Postadress: Box 453, 40530 Göteborg
Besöksadress: Arvid Wallgrens backe 2A, hus 7, plan 3 , 41346 Göteborg


Avd för samhällsmedicin och folkhälsa vid Institutionen för medicin (Mer information)
Box 414
405 30 Göteborg
Besöksadress: Medicinaregatan 16 , 413 90 Göteborg

Om Henry Ascher

Mitt arbete är inriktad på socialt betingade skillnader i hälsa och ohälsa och hur man kan motverka det. Ett särskilt intresse är migration och hälsa, bland annat med fokus på barn och familj. Inriktningen är i stor utsträckning hur man kan arbeta hälsofrämjande både individuellt genom att stärka barns och vuxnas resurser och strukturellt genom att studera barriärer och förändra strukturer. Ett mänsklig rättighetsperspektiv och ett fokus på brukarmedverkan genomsyrar arbetet.
I forskningsprojektet Papperslösa barns vardagsstrategier följer vi papperslösa barn över tid för att undersöka olika strategier för att hantera en vardag som hela tiden är farlig och hotfull. Vilka strategier fungerar? Hur relaterar dessa till ålder och utveckling? Vilka är hoten mot barnens hälsa, välbefinnande och utveckling och hur kan de förändras? Hur kan vuxna runt barnen arbeta för att stärka dem? Finns det lärdomar från denna grupp barn som är giltiga för andra barn som lever med skyddade hemligheter, till exempel barn till missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar eller som lever med skyddade uppgifter? Studien använder kvalitativ metodik med en hög grad av brukarinflytande i enlighet med ett barnkonventionstänkande. Studien innefattar skolbarn (6-18 år) och vi undersöker olika strategier och deras effekter i relation till ålder, utveckling och personlighet. Målet med studien är att vi genom att studera vardagsstrategier hos en grupp mycket marginaliserade och exkluderade barn och ungdomar och relatera dem till ålder och utveckling ska kunna få kunskap om salutogena mekanismer som kan användas till stöd för barn i likartade situationer som har svårt att själva finna sådana strategier. Studien har anslag från Allmänna Barnhuset och Västra Götalandsregionen.
Forskningsprojektet Hälsa och ohälsa hos papperslösa migranter är en enkätstudie med papperslösa om självupplevd hälsa, levnadsförhållanden och tillgång till mänskliga rättigheter som genomförs i Göteborg, Stockholm och Malmö. Eftersom forskningen om papperslösas situation är väldigt begränsad och oftast består av mindre intervjubaserade studier fyller denna studie en viktig uppgift för att kunna öka kunskapen om en dold grupp med sannolikt stora hälsobehov. Studien har utformats i samråd med människor som är eller varit papperslösa och görs med stöd från Vetenskapsrådet och Västra Götalandsregionen.
I samarbete med Hanoi Medical University pågår forskningsprojektet Socio-economic determinants of health and physical growth of children from birth to five years in rural and urban areas of Hanoi. Detta är ett större projekt som följer två kohorter gravida kvinnor i Vietnam, en i urban miljö och en på landsbygd. Förlossningsutfall samt barnens tillväxt och hälsa har följts över tid och relaterats till socio-ekonomiska faktorer och vårdutnyttjande. Detta har resulterat i två avhandlingar. I den nu pågående studien undersöks det växande problemet med övervikt och fetma i relation till socio-ekonomiska faktorer och urbanisering. Studien har stöd av Vetenskapsrådet.
I mitt arbete ingår att utveckla en samverkan mellan Göteborgs universitet och Angereds Närsjukhus. Angereds Närsjukhus är en unik verksamhet, nationellt och internationellt. En forskningssamverkan som utgår från konkreta behov, i stor utsträckning tvärvetenskapliga och bygger på samverkan både mellan olika medicinska discipliner liksom mellan medicinska och andra vetenskapliga områden har förutsättningar att bidra med unik spetskompetens inom områden med hög samhällsrelevans. Några exempel på påbörjade arbeten är utvärderingsstudier av Mobila KOL-teamet, Ungdomsmottagningen och Flyktingbarnteamet, en förberedande studie kring brukarmedverkan i forskning med fokus på behoven i områden av nordöstra Göteborgs karaktär liksom ett konkret arbete med mänskliga rättigheter i utvecklingen av hälsovårdsarbetet på Angereds Närsjukhus i samverkan med Västra Götalandsregionens Kommitté för mänskliga rättigheter.
Jag är professor i folkhälsovetenskap och docent och överläkare i barnmedicin. Jag arbetar kliniskt vid Flyktingbarnteamet i Göteborg, är ordförande i Svenska Barnläkarföreningens Arbetsgrupp för flyktingbarn och sitter i styrgruppen för Nordic Network for Research on Refugee Children. Jag har bland annat haft uppdrag för Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Diskrimineringsombudsmannen. Jag är också juryledamot i Astrid Lindgren Memorial Award, världens största barn- och ungdomslitteraturpris (www.alma.se). 

Senaste publikationer

Stöd till ensamkommande barn och unga – effekter, erfarenheter och upplevelser
Henry Ascher, Åsa Backlund, Christian Munthe, Pernilla Östlund, Göran Bertilsson et al.
Stockholm , SBU: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Rapport 2018
Rapport

Undocumented adult migrants in Sweden: mental health and associated factors
Lena Andersson, Anders Hjern, Henry Ascher
BMC Public Health, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Call me, later! Patients’ experiences of Swedish healthcare call-back services and access to healthcare
Magnea Unnarsdottir, Henry Ascher, Jonas Hermansson, Louise Danielsson
Journal of Hospital Administration, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Identification: age and identity assessment
Anders Hjern, Henry Ascher, Marianne Vervliet, Ilse Derluyn
Bhabha J, Kanics J, Senovilla Hernández (ed.). Research Handbook on Child Migration, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, Kapitel i bok 2018
Kapitel i bok

Hälsans betydelse för nyanlända barn i skolan och skolans betydelse för nyanlända barns hälsa
Henry Ascher
Kästen-Ebeling G & Otterup T (red.). En bra början – Mottagande och introduktion av nyanlända elever. 2:a upplagan, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2018
Kapitel i bok

Visar 41 - 50 av 94

2013

Trauma, stress och uppgivenhet
Henry Ascher, Anders Hjern
Från apati till aktivitet. Teori och behandling av flyktingbarn med svår psykisk ohälsa, lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2013
Kapitel i bok

Birth weight and delivery practice in a Vietnamese rural district during 12 year of rapid economic development.
Huong Thu Nguyen, Bo Eriksson, Toan Khanh Tran, Chuc Thi Nguyen, Henry Ascher
BMC Pregnancy and Childbirth, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2013
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2012

Access to health care for undocumented migrants from a human rights perspective: A comparative study of Denmark, Sweden, and the Netherlands
D. Biswas, B. Toebes, Anders Hjern, Henry Ascher, Marie Nørredam
Health and human rights, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2012
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Factors associated with antenatal care adequacy in rural and urban contexts-results from two health and demographic surveillance sites in Vietnam
TK. Tran, K. Gottvall, HD. Ngyuen, Henry Ascher, Max Petzold
BMC Health Services Research, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2012
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Breastfeeding practices in urban and rural Vietnam.
Huong Nguyen Thu, Bo Eriksson, Toan Tran Khanh, Max Petzold, Göran Bondjers et al.
BMC public health, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2012
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Undocumented Migrants
Susan Wright, Henry Ascher
The right to health : theory and practice / editor: Gunilla Backman. - 1. ed., Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2012
Kapitel i bok

Hälso- och sjukvård för nyanlända barn
Anders Hjern, Henry Ascher
Barnmedicin. - 2012 - 4., [rev. och uppdaterade] uppl. / redaktörer: Katarina Hanséus, Hugo Lagercrantz, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2012
Kapitel i bok

Vardagsmiljöns betydelse för hälsofrämjande arbete för flyktingbarn
Henry Ascher
Barn i Malmö - skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa./Marie Köhler (red.), Malmö, Kommission för ett socialt hållbart Malmö, Kapitel i bok 2012
Kapitel i bok

2011

2010

Papperslösa
Elis Envall, Sanna Vestin, Carin Björngren Cuadra, Henry Ascher, A Staaf et al.
Social Rapport 2010, Stockholm, Socialstyrelsen, Kapitel i rapport 2010
Kapitel i rapport

Visar 41 - 50 av 94

Sidansvarig: Växeln|Sidan uppdaterades: 2018-11-25
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?