Till sidans topp

Sidansvarig: Växeln
Sidan uppdaterades: 2018-11-25 19:37

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Kristian Blensenius - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kristian Blensenius

Språkhandledare

Kristian Blensenius
Språkhandledare
Akademisk grad: Doktor,
kristian.blensenius@gu.se
031-786 2937
0766-182937

Postadress: Box 300, 40530 Göteborg
Besöksadress: Västra Hamngatan 25 , 41117 Göteborg


Enheten för akademiskt språk (Mer information)
Box 300
405 30 Göteborg
www.ask.gu.se
ask@gu.se
Besöksadress: Västra Hamngatan 25 , 411 17 Göteborg

Om Kristian Blensenius

Utbildning

● Filosofie doktor i nordiska språk

● Gymnasielärarexamen

● Filosofie magister i svenska språket

● Filosofie magister i engelska

 

Om Kristian
Jag disputerade med min avhandling om progressiv aspekt i svenskan år 2015. I denna behandlas bland annat progressiva participkonstruktioner, hålla på-konstruktioner och pseudosamordningar.

Läs mer: Progressive constructions in Swedish


Forskning

Jag intresserar mig framför allt för grammatiska konstruktionsmönster i nordiska ordböcker och forskar även om pseudosamordningar i de fastlandsskandinaviska språken. Jag försöker också fortsätta ägna mig åt aspekt.

Inom projektet Svenska Akademiens samtidsordböcker arbetar jag med utarbetandet av ordböcker, just nu med fokus på Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO). Jag har även varit ansvarig för den app som speglar den senaste upplagan av Svenska Akademiens ordlista (SAOL 14).

I övrigt samarbetar jag med bl.a. Torodd Kinn och Peter Andersson i ett projekt där vi jämför pseudosamordningar (några typfall är sitta och läsa och ligga och sova) i fastlandsskandinaviska språk, dvs. danska, norska och svenska.

 

Undervisning och handledning
Jag arbetar som språkhandledare vid Enheten för akademiskt språk (ASK).

Under min lärarutbildning arbetade jag bland annat på högstadiet, och efter examen arbetade jag i flera år som gymnasielärare i svenska, engelska, retorik, svenska som andraspråk m.m.

Under och efter forskarutbildningen har jag undervisat på och haft del- och helkursansvar för kurser som på ett eller annat sätt har involverat grammatik och text inom svenska/nordiska språk. Därtill har jag undervisat i skriftlig och muntlig framställning, inom svenska som andraspråk och inom lärarprogrammet med bland annat svenskdidaktik, VFU, skrivhandledning och grammatik.

Under senare tid har jag även handlett uppsatser från grundnivå till avancerad nivå, både inom och utom Institutionen för svenska språket och inom och utom Göteborgs universitet. Jag har vid GU och vid Karlstads universitet handlett och examinerat uppsatser inom förskollärarprogrammet om till exempel flerspråkighet och läsning, inom grundlärarprogrammet om bland annat läs- och skrivinlärning och inom ämneslärarprogrammet om bland annat IKT, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, grammatik, andraspråksundervisning och sambedömning av nationella prov.

Därtill har jag handlett fristående uppsatser, där B-uppsatserna främst har haft grammatisk och diskursanalytisk inriktning, medan kandidat- och magisterarbetena främst har berört grammatiska fenomen. Inom kommunikatörsprogrammet vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) har jag också handlett arbeten om bland annat myndigheters klarspråksarbete och kommunikation i mångkulturell miljö.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senaste publikationer

Tiden ur spel
Kristian Blensenius, Per Klang
Språktidningen, Artikel i övriga tidskrifter 2020
Artikel i övriga tidskrifter

Revision av konstruktionsuppgifter i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien
Kristian Blensenius
LexicoNordica, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Improving Dictionaries by Measuring Atypical Relative Word-form Frequencies
Kristian Blensenius, Monica von Martens
Kosem, I., Zingano Kuhn, T., Correia, M., Ferreria, J. P., Jansen, M., Pereira, I., Kallas, J., Jakubíček, M., Krek, S. & Tiberius, C. (eds.). Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of the eLex 2019 conference. 1–3 October 2019, Sintra, Portugal, Brno, Czech Republic, Lexical Computing CZ s.r.o., Paper i proceeding 2019
Paper i proceeding

Änder har knarkat längre än vi
Kristian Blensenius, Erik Bäckerud, Emma Sköldberg
Språktidningen, Artikel i övriga tidskrifter 2019
Artikel i övriga tidskrifter

Posture, location, and activity in Mainland Scandinavian pseudocoordinations
Torodd Kinn, Kristian Blensenius, Peter Andersson
CogniTextes, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

En historisk studie av pseudosamordning: konstruktionen gå och V i svenskan
Peter Andersson, Kristian Blensenius
Studier i svensk språkhistoria 14 / Lönnroth, Harry; Haagensen, Bodil; Kvist, Maria; West, Kim Sandvad (red.), Vasa, Vasa universitet, Paper i proceeding 2018
Paper i proceeding

Visar 1 - 10 av 22

2020

Tiden ur spel
Kristian Blensenius, Per Klang
Språktidningen, Artikel i övriga tidskrifter 2020
Artikel i övriga tidskrifter

2019

Revision av konstruktionsuppgifter i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien
Kristian Blensenius
LexicoNordica, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Improving Dictionaries by Measuring Atypical Relative Word-form Frequencies
Kristian Blensenius, Monica von Martens
Kosem, I., Zingano Kuhn, T., Correia, M., Ferreria, J. P., Jansen, M., Pereira, I., Kallas, J., Jakubíček, M., Krek, S. & Tiberius, C. (eds.). Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of the eLex 2019 conference. 1–3 October 2019, Sintra, Portugal, Brno, Czech Republic, Lexical Computing CZ s.r.o., Paper i proceeding 2019
Paper i proceeding

Änder har knarkat längre än vi
Kristian Blensenius, Erik Bäckerud, Emma Sköldberg
Språktidningen, Artikel i övriga tidskrifter 2019
Artikel i övriga tidskrifter

2018

Posture, location, and activity in Mainland Scandinavian pseudocoordinations
Torodd Kinn, Kristian Blensenius, Peter Andersson
CogniTextes, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

En historisk studie av pseudosamordning: konstruktionen gå och V i svenskan
Peter Andersson, Kristian Blensenius
Studier i svensk språkhistoria 14 / Lönnroth, Harry; Haagensen, Bodil; Kvist, Maria; West, Kim Sandvad (red.), Vasa, Vasa universitet, Paper i proceeding 2018
Paper i proceeding

2017

Visar 1 - 10 av 22

Sidansvarig: Växeln|Sidan uppdaterades: 2018-11-25
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?