Till sidans topp

Sidansvarig: Växeln
Sidan uppdaterades: 2018-11-25 19:37

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Malin Petzell - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Malin Petzell

Forskare

Malin Petzell
Forskare , Viceprefekt
afrikanska språk
Akademisk grad: Docent,
malin.petzell@sprak.gu.se
031-786 1947

Rumsnummer: C549
Postadress: Box 200, 40530 Göteborg
Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg


Institutionen för språk och litteraturer (Mer information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.sprak.gu.se
spl@sprak.gu.se
Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 412 55 Göteborg

Om Malin Petzell

Jag är forskare i afrikanska språk samt viceprefekt för forskarutbildingen vid institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet.

Jag disputerade 2007 på en avhandling som beskriver grammatiken i ett östafrikanskt bantuspråk. Mina forskningsintressen är bantuspråk, hotade språk, morfologi och fältmetod.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

En jämförande studie av verbmorfologins semantik i centraltanzaniska bantuspråk

I de flesta bantuspråk utgör tempus, aspekt och modus [TAM] ofta mycket komplexa system som inbegriper många morfosyntaktiska kategorier. Semantiken i dessa TAM-system är dåligt utforskad, och även om betydelsen av lexikal semantik och verbets egenskaper i kombination med TAM-markörer har uppmärksammats, har mycket lite forskning bedrivits. De enskilda studier som finns kan inte ligga till grund för någon enkel typologisk jämförelse - inte ens inom bantuspråksfamiljen.

Jag kommer att genomföra en grundlig grammatisk analys av den verbala morfologin i en rad bantuspråk i centrala Tanzania ur ett lexikalt semantiskt perspektiv med hjälp av både etablerade och nya tekniker, för att få fram relevanta data. Jag skall analysera och kategorisera verbböjningar och kartlägga hur dessa interagerar med olika verbstammar, vilket också kommer att öka vår förståelse för bantuspråkens grammatik i allmänhet. Det kommer dessutom att bidra till den pågående teoretiska debatten om TAM-system och gränssnittet mellan lexikon och grammatik både inom och utanför bantuspråkstudier.

Vidare kan analysverktygen för denna typ av språkdata (t.ex. listor på verbens semantiska egenskaper och samspelet med TAM-markörer) fungera som utgångspunkt för framtida studier av andra bantuspråk och på så vis främja en vidare bantuspråksforskning. Dessutom vet vi inte vad dessa relativt outforskade språk kan lära oss om TAM i allmänhet och vilka konsekvenser sådana insikter kan ha för språkforskningen generellt.

Avslutat projekt

An analysis of an endangered language - the Kami in Tanzania

Projektet finansierades av Riksbankens Jubileumsfond. Medverkande forskare: Malin Petzell (GU), Lotta Aunio (University of Helsinki)

Syftet med projektet är att beskriva ett av Tanzanias många minoritetsspråk, nämligen bantuspråket kami.
Det finns mycket lite dokumenterad information om språken och folkgrupperna i regionen där kami talas i Tanzania. Många av språken är inte nedskrivna överhuvudtaget. Ett fåtal sekundära källor nämner kami och den enda källa som ger något lite mer information är i över 100 år gammal. Kami har mycket få talare och språket kommer sannolikt att dö ut om någon generation eller två om inget görs.
Med hjälp av frågeformulär och intervjuer dokumenterar och analyserar vi detta språk. Särskild vikt kommer fäster vi vid den strukturella kartläggningen av fonologin (språkljud), morfologin (böjning som t.ex. tempus) och syntaxen (ordföljd). Grammatiken står alltså i fokus.
Vi analyserar och beskriver även vad som skiljer kamispråket från dess grannar, och tittar språkliga kriterier som kan användas för att skilja närliggande bantuspråk åt.

Resultatet av forskningsprojektet kommer att spridas via presentationer på konferenser samt via artiklar. Utifrån dessa finns en möjlighet att i framtiden ta fram en grammatikbok och på så vis ge möjligheter för skolor att lära ut på det språk som faktiskt talas till vardags i regionen.
Språkliga beskrivningar gör dessutom att lingvister kan jämföra olika språk och fastställa släktskapen dem emellan. Detta i sin tur kan göra det möjligt att räkna ut hur folken har delat på sig och migrerat genom historien. Språkvetenskapliga beskrivningar kan med andra ord andvändas som en slags indirekt källa till den annars svåråtkomliga äldsta afrikanska historien. För lingvistik som vetenskap är det också viktigt att så många språk som möjligt språk beskrivs, eftersom varje språk ger oss vidare kunskap om vilka grammatiska konstruktioner som är möjliga och hur den mänskliga språkförmågan fungerar.

Senaste publikationer

Kami G36
Malin Petzell, Lotta Aunio
The Bantu Languages. Mark Van de Velde, Koen Bostoen, Derek Nurse, Gérard Philippson (red.), London , Routledge , Kapitel i bok 2019
Kapitel i bok

The influence of non-linguistic factors on the usage of the pre-prefix in Luguru
Malin Petzell, Karoline Kühl
Linguistic Discovery, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Linguistic variation and the dynamics of language documentation: Editing in ‘pure’ Kagulu
Lutz Marten, Malin Petzell
Language Documentation & Conservation, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

"Att förstå tankemönster bakom kasusfunktionen" Forskar- och doktorandperspektiv på bildning
Malin Petzell
Språk för bildning / Magnus P. Ängsal (red.), Göteborg, Grundtviginstitutet vid Göteborgs universitet, Kapitel i bok 2015
Kapitel i bok

Three Kagulu stories: annotations, analysis, and word lists
Malin Petzell
Studia Orientalia Electronica, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2015
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Språklig stigmatisering i Tanzanias skolor
Malin Petzell
ASLA:s skriftserie, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2013
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Grammatical and Lexical Comparison of the Greater Ruvu Bantu Languages
Malin Petzell, Harald Hammarström
Nordic Journal of African Studies, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2013
Artikel i vetenskaplig tidskrift

The under-described languages of Morogoro: A sociolinguistic survey
Malin Petzell
South African Journal of African Languages, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2012
Artikel i vetenskaplig tidskrift

The linguistic situation in Tanzania
Malin Petzell
Moderna språk, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2012
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 11 - 20 av 21

2011

Så fångas ett flyende språk
Malin Petzell
Språktidningen, Artikel i övriga tidskrifter 2011
Artikel i övriga tidskrifter

2010

Further analysis of negation in Kagulu
Malin Petzell
Bantu Languages: Analyses, Description and Theory, Paper i proceeding 2010
Paper i proceeding

2008

Bootstrapping Language Description: The case of Mpiemo (Bantu A, Central African Republic)
Harald Hammarström, Christina Thornell, Malin Petzell, Torbjörn Westerlund
Proceedings of the 6th edition of the Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2008), 28-30 may 2008, Marrakech, Morocco,, Paper i proceeding 2008
Paper i proceeding

2007

A linguistic description of Kagulu
Malin Petzell
Göteborg, Department of Oriental and African languages, Doktorsavhandling 2007
Doktorsavhandling

2005

Expanding the Swahili vocabulary
Malin Petzell
Africa and Asia: Göteborg working papers on Asian and African languages and literatures, Department of Oriental and African languages, Göteborg University , Artikel i övriga tidskrifter 2005
Artikel i övriga tidskrifter

2004

Unempowered but powerful – the Kagulu language of Tanzania
Malin Petzell
Habari: information om Tanzania, Artikel i övriga tidskrifter 2004
Artikel i övriga tidskrifter

LFG vs transformational theories: a comparison of certain phenomena in Bantu languages
Malin Petzell
Africa and Asia: Göteborg working papers on Asian and African languages and literatures, Department of Oriental and African languages, Göteborg University, Artikel i övriga tidskrifter 2004
Artikel i övriga tidskrifter

2003

Swedish contributions to African linguistics: a focus on Bantu languages.
Malin Petzell
Africa & Asia: Göteborg working papers on Asian and African languages and literatures, Paper i proceeding 2003
Paper i proceeding

What is the function of the pre-prefix in Kagulu?
Malin Petzell
Electronic proceedings of the langue.doc conference held at Göteborg University 2003, Paper i proceeding 2003
Paper i proceeding

Visar 11 - 20 av 21

Sidansvarig: Växeln|Sidan uppdaterades: 2018-11-25
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://gu.se/omuniversitetet/personal/?tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fgu.se%2Fomuniversitetet%2Fpersonal%2F%3Fprint%3Dtrue%26tipFriend%3Dtrue%26tipUrl%3Dhttp%253A%252F%252Fgu.se%252Fomuniversitetet%252Fpersonal%252F%253FlanguageId%253D100000%2526disableRedirect%253Dtrue%2526returnUrl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fgu.se%25252Fenglish%25252Fabout_the_university%25252Fstaff%25252F%25253FpublicationPageNumber%25253D2%252526selectedTab%25253D2%252526languageId%25253D100001%252526userId%25253Dxpetzm%2526publicationPageNumber%253D2%2526selectedTab%253D2%2526userId%253Dxpetzm%26languageId%3D100000%26disableRedirect%3Dtrue%26returnUrl%3Dhttp%253A%252F%252Fgu.se%252Fenglish%252Fabout_the_university%252Fstaff%252F%253FpublicationPageNumber%253D2%2526selectedTab%253D2%2526languageId%253D100001%2526userId%253Dxpetzm%26publicationPageNumber%3D2%26selectedTab%3D2%26userId%3Dxpetzm&languageId=100000&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fgu.se%2Fenglish%2Fabout_the_university%2Fstaff%2F%3FpublicationPageNumber%3D2%26selectedTab%3D2%26languageId%3D100001%26userId%3Dxpetzm&publicationPageNumber=2&selectedTab=2&userId=xpetzm
Utskriftsdatum: 2020-08-12