To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 4/19/2017 1:56 PM

Tell a friend about this page
Print version

Karin Fogelberg - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Karin Fogelberg

Utbildningsledare

Karin Fogelberg
Utbildningsledare
karin.fogelberg@gu.se
+46 31 786 6318
0702-523484

Postal Address: Box 135, 40530 Göteborg
Visiting Address: Skolgatan 2 , 41302 Göteborg


Unit for School Co-operation, Subject Teacher Education and Supplementary Teacher Education (More Information)
Box 135
405 30 Göteborg
Visiting Address: Skolgatan 2 , 413 02 Göteborg

About Karin Fogelberg

On leave of absence.


Introtext

Research Areas

Text

Current Research Project

Text

Completed Research Project

Text

Teaching

Text

Latest publications

Not just another evaluation: a comparative study of four educational quality projects at Swedish universities
Sara Karlsson, Karin Fogelberg, Åsa Kettis, Stefan Lindgren, Mette Sandoff et al.
Tertiary Education and Management, Journal article 2014
Journal article

Att säkra examensmål och kvalitet i kursplaner
Karin Fogelberg, Martin Thulin, Malin Östling
Göteborg, University of Gothenburg, Report 2013
Report

Not just another evaluation – a comparative study of four educational quality projects at Swedish universities
Sara Karlsson, Karin Fogelberg, Åsa Kettis, Stefan Lindgren, Mette Sandoff et al.
The European Higher Education Society EAIR 35th Annual Forum, Rotterdam, Nederländerna, Aug 2013, Conference paper 2013
Conference paper

Den lärande hjärnan i den digitala tidsåldern
Rolf Ekman, Karin Fogelberg
Lärandets grunder - teorier och perspektiv, Lund, Studentlitteratur, Chapter in book 2011
Chapter in book

Tv-övervakning av trafikskador och akutmedicinskt arbete
Jörgen Lundälv, Karin Fogelberg
Posterpresentation vid Medicinska Riksstämman, Svenska Läkaresällskapet i Göteborg den 1-3 december 2010, Poster 2010
Poster

Det vidgade textbegreppet kräver mediekompetens!
Karin Fogelberg
Svensklärarföreningens årsskrift, Magazine article 2009
Magazine article

Vem gynnas av sjukhusserier i TV?
Jörgen Lundälv, Karin Fogelberg
Tidskriften Jordemodern - Svenska Barnmorskeförbundets Tidskrift, Magazine article 2009
Magazine article

Hur påverkas vi av att tv sänder från sjukhusen?
Jörgen Lundälv, Karin Fogelberg
Debattartikel i GT/Expressen den 24 maj 2009., Magazine article 2009
Magazine article

Showing 1 - 10 of 28

2014

Not just another evaluation: a comparative study of four educational quality projects at Swedish universities
Sara Karlsson, Karin Fogelberg, Åsa Kettis, Stefan Lindgren, Mette Sandoff et al.
Tertiary Education and Management, Journal article 2014
Journal article

2013

Att säkra examensmål och kvalitet i kursplaner
Karin Fogelberg, Martin Thulin, Malin Östling
Göteborg, University of Gothenburg, Report 2013
Report

Not just another evaluation – a comparative study of four educational quality projects at Swedish universities
Sara Karlsson, Karin Fogelberg, Åsa Kettis, Stefan Lindgren, Mette Sandoff et al.
The European Higher Education Society EAIR 35th Annual Forum, Rotterdam, Nederländerna, Aug 2013, Conference paper 2013
Conference paper

2012

2011

Den lärande hjärnan i den digitala tidsåldern
Rolf Ekman, Karin Fogelberg
Lärandets grunder - teorier och perspektiv, Lund, Studentlitteratur, Chapter in book 2011
Chapter in book

2010

Tv-övervakning av trafikskador och akutmedicinskt arbete
Jörgen Lundälv, Karin Fogelberg
Posterpresentation vid Medicinska Riksstämman, Svenska Läkaresällskapet i Göteborg den 1-3 december 2010, Poster 2010
Poster

2009

Det vidgade textbegreppet kräver mediekompetens!
Karin Fogelberg
Svensklärarföreningens årsskrift, Magazine article 2009
Magazine article

Vem gynnas av sjukhusserier i TV?
Jörgen Lundälv, Karin Fogelberg
Tidskriften Jordemodern - Svenska Barnmorskeförbundets Tidskrift, Magazine article 2009
Magazine article

Hur påverkas vi av att tv sänder från sjukhusen?
Jörgen Lundälv, Karin Fogelberg
Debattartikel i GT/Expressen den 24 maj 2009., Magazine article 2009
Magazine article

Showing 1 - 10 of 28

Page Manager: Webmaster|Last update: 4/19/2017
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?