Till sidans topp

Sidansvarig: Växeln
Sidan uppdaterades: 2018-11-25 19:37

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Åsa Wengelin - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Åsa Wengelin

Professor

Åsa Wengelin
Professor
Akademisk grad: Docent,
asa.wengelin@svenska.gu.se
031-786 4909

Postadress: Box 200, 40530 Göteborg
Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg


Institutionen för svenska språket (Mer information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.svenska.gu.se
svenska.exp@svenska.gu.se
Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 412 55 Göteborg

Om Åsa Wengelin

Jag är anställd vid institutionen för svenska språket där jag är medlem i forskningsprofilen Text och kontext och i nätverket Forum för svenskdidaktisk forskning. Jag är för närvarande även vicedekan med ansvar för forskning vid Humanistiska fakulteten.

Min  forskning behandlar huvudsakligen litteracitet med fokus på läs- och skrivprocesser. Det intresserar mig för att skrivet språk utgör en allt större del av vår vardagskommunikation, och detta ställer ökade krav på litteracitet hos medborgarna men även på att information presenteras på ett tillgängligt sätt. Jag intresserar mig särskilt för hur detta påverkar personer med olika typer av läs- och skrivsvårigheter, samt hur deras svårigheter yttrar sig, framför allt i skrivande. Jag är också intresserad av hur texter kan göras mer tillgängliga med hjälp av lättläst eller klarspråk för personer som av olika skäl har svårt att ta till sig skriven svenska. 

Jag använder ofta kognitiva/psykolingvistiska ansatser men litteracitetsområdet är tvärdisciplinärt och jag har tidigare varit postdoc i psykologi vid Florida Atlantic University, forskare i lingvistik vid Lunds universitet, lektor i specialpedagogik vid Karlstad universitet samt lektor och senare även gästprofessor i handikappvetenskap vid högskolan i Halmstad.

 

Forskning

För närvarande leder jag forskningsprojektet Skriva är silver och tala guld – eller? som är finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. I projektet studerar vi huruvida och på vilket sätt skrivutveckling hos elever med läs- och skrivsvårigheter kan stödjas med hjälp av taligenkänning som dikteringsverktyg samt vilka konsekvenser det får för texten att skribenten talar in den.

Jag deltar också i projektet Afasi och syntaktisk struktur i skriftliga berättelser som leds av Ingrid Behrns, vid institutionen för neurovtenskap och fysiologi och finansieras av Vetenskapsrådet. Där intresserar vi oss för syntaktisk bearbetning vid afasi, framför allt i skriftlig produktion, samt dess relation till andra språkliga förmågor och  kognitiva processer som interagerar under det att en person skriver en sammanhängande text. Jag gör ocks

Tillsammans med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) håller jag även på att starta upp ett pilotprojekt som ska studera indikatorer på svårighetsgrader i lättläst litteratur.

Tidigare forskningsprojekt

Jag har tidigare lett följande projekt:

 • Kommunikationsflödet i texttelefonsamtal (FAS)
 • Att läsa medan man skriver (VR)
 • Att titta på vad man skriver (VR)
 • Ögonrörelser under skrivande (Crafoordska stiftelsen)

Undervisning och handledning

På grund av mitt uppdrag som vicedekan undervisar jag för närvarande ganska lite. Under höstterminen 2019 ansvarar jag för Psykolingvistiska perspektiv på läs- och skrivprocesserna i Språkkonsultprogrammet och under VT 2020 för doktorandkursen Statistik för humanister. Jag gör också enstaka inhopp in ämneslärarutbildningen och speciallärar/specialpedagogikprogrammen.

Doktorander jag handleder just nu

 • Anders Agebjörn (huvudhandledare), Göteborgs universitet
 • Camilla Grönvall (huvudhandledare), Göteborgs universitet
 • Sanna Kraft (huvudhandledare) Göteborgs universitet

Tidigare doktorander

 • Lena Asker-Árnason (bihandledare), FD 2011, Lunds universitet
 • Ingrid Behrns (bihandledare), FD 2009, Göteborgs universitet
 • Ylva Byrman (bihandledare), disputation 2018, Göteborgs universitet
 • Janna Ferreira (bihandledare), FD 2007, Linköpings universitet.
 • Charlotte Johansson-Malmeling (bihandledare), FD 2020, Göteborgs universitet
 • Joel Olofsson (bihandledare), FD 2018, Göteborgs universitet
 • Marie Rydenvald (huvudhandledare) FD 2017, Göteborgs universitet
 • Sofia Strömbergsson (bihandledare), FD 2014, KTH
 • Helena Taubner (huvudhandledare), FD 2019, Högskolan i Halmstad

Samverkan

Jag föreläser ofta om framför allt skrivprocesser hos elever med läs- och skrivsvårigheter och skrivstöd för dessa, men även om andra aspekter av språk-, läs- och skrivutveckling och om klarspråk/lättläst. Utöver det är jag

Vetenskapliga publikationer

Nedan hittar du de av mina publikationer som publicerats innan jag tillträdde min nuvarande tjänst och som därmed inte finns listade Göteborgs i universitets publikationsdatas. Klicka här för nyare publikationer.

Allwood, J., B. Ralph, P.Andersson, D. Kos-Dienes & Å Wengelin (Red.) (1994) Proceedings of the XIVth Scandinavian Conference of Linguistics and the XIIIth Conference of Nordic and General Linguistics 1993, General session (vol 1 & 2), GPTL 69, Department of linguistics, Göteborg University

Andersson, B., Dahl, J. Holmqvist, K. Holsanova, J., Jana Johansson, V. Karlsson, H. Strömqvist, S., Tufvesson, S. & Wengelin, Å. (2006) Combining Keystroke Logging with Eye Tracking, I Van Waes, L., Leijtien, M. & Neuwirth, C. (Red.) Writing and Digital Media, Amsterdam, Elsevier, Sid: 166-172

Asker-Árnason, L., Åkerlund, V., Skoglund, C., Ek Lagergren,I., Wengelin, Å., & Sahlén, B. (2011). Spoken and written narratives in children and adolescents with hearing Communication Disorders Quarterly (publicerad i online first)

Asker-Árnason, L, Wass, M., Wengelin, Å., & Sahlén, B. (2010) Picture-elicited written narratives, process and product, in 18 children with cochlear implants, Communication Disorders, Vol. 31, Nr 4: Sid. 195-212

Asker-Árnason, L, Wengelin, Å., & Sahlén, B. (2008). Process and product in writing – a methodological contribution to the assessment of written narratives in 8-12 year old Swedish children using ScriptLog, Logopedics, Phoniatrics and Vocology, Vol. 33, Nr. 3, Sid 143-152

Behrns, I. Hartelius, L. & Wengelin, Å. (2009) Aphasia and Computerised Writing Aid Supported Treatment. Aphasiology, Vol 23, Nr 10, sid 1276-1294

Behrns, I., Ahslén, E. & Wengelin, Å. (2010). Aphasia and text writing. International Journal of Language & Communication Disorders, Vol 23. Nr 7. sid 230-243

Behrns, I., E. Ahlsén, & Wengelin, Å. (2008). Aphasia and the Process of Revision in Writing a Text, Clinical linguistics and Phonetics, Vol. 22, Nr. 2, sid 95-110

Behrns, I., Wengelin, Å. & Olsson, M., & Hartelius, L. (2009). A Comparison of Written and Spoken Narratives in Aphasia. Clinical linguistics and Phonetics, Vol 23, No 7, sid 507-528

Ferreira, J., Rönnberg,. J., Gustafsson, S. and Wengelin, Å (2007) Reading, why not? A Comprehensive Study of the Literacy Skills of Motor and Speech Impaired Children, Communication Disorders Quarterly, Vol. 28, Nr 4, sid 236-251

Johansson, R., Johansson, V., Wengelin, Å. & Holmqvist, K. 2008) Reading during writing, Four groups of writers, Working Papers 53, sid 43-59, Lund University, Department of Linguistics

Johansson, R., Wengelin, Å., Johansson, V. & Holmqvist, K. (2010) Gazing at the keyboard or the monitor: Influences on text production. Reading and Writing. An interdisciplinary journal, Vol 23, Nr. 7, sid. 835-851

Ransdell, S. & Wengelin, Å. (2003) Socioeconomic and Sociolinguistic predictors of children’s L2 and L1 Writing Quality, Arobase, Vol. 1-2, sid 22-29

Strömqvist, S., Ahlsén, E., & Wengelin, Å. (1998) The Production process in speech and writing,

• i Strömqvist, S. & E. Ahlsén (red), The Process of Writing - a progress report, Gothenburg Papers in Theoretical Linguistics 83, Department of linguistics, Göteborg University , sid 9-24,

• också i Aisenman, R.A. (red) (1999) Working papers in Developing literacy across genres, modalities and languages Vol 1, International Literacy Project

Strömqvist, S. & Wengelin, Å. (2000) The temporal distribution of actions in on-line writing, in E. Esperét (ed,) Writing and learning to write at the dawn of the 21st century, Proceedings from the 1998 European writing conference, Université de Poitiers Sid: 345-352

Strömqvist, S. Holmqvist, K. Johansson, V., Karlsson, H. Wengelin, Å. (2006), What keystroke logging can reveal about writing. i Sullivan, K. and E Lindgren (Red.) Computer key-stroke logging and writing: methods and applications, Sid: 45-72, Amsterdam, Elsevier,

Strömqvist, S., Nordqvist, Å., & Wengelin, Å. (2003) Writing the frog story - developmental and cross-modal perspectives. I Strömqvist, S & Verhoeven, L. (Red.) Relating events in narrative - across languages, cultures and genres, Mahwa, N.J. Lawrence Erlbaum Associates, Sid 359-394

Torrance, M. and Wengelin, Å. (2009). Writers' eye movements . I: Bazerman, C., Krut, R., Lunsford, K., McLeod, S., Null, S., Rogers, P. and Stansell, A., (Red.)., Traditions of writing research New York : Routledge, Sid 394-405

Van Waes, L., Leiten, M., Wengelin, Å., & Lindgren, E. (2011) Logging tools to study digital writing processes, (2012) I Berninger, V. W. (Red.) Past, Present, and Future Contributions of Cognitive Writing Research to Cognitive Psychology, New York/Sussex: Taylor A Francis

Wengelin, Å. (1995) Rapport om stavningsprogram, Teknisk rapport, Handikappinstitutet, Stockholm

Wengelin, Å. (1996) Behovsanalys av grammatikstöd i samband med dyslexi, teknisk rapport "Grammatikstödsprojektet", Inst för lingvistik, Göteborgs Universitet

Wengelin, Å. (1998) Pauses and editings in the written language production of adults with and without severe reading and writing difficulties, i Strömqvist, S. & E. Ahlsén (red), The Process of Writing - a progress report, Department of linguistics, Gothenburg Papers in Theoretical Linguistics 83, Inst för lingvistik, Göteborgs Universitet., sid 71-86.

Wengelin, Å. (1998) Spelling and grammar in dyslexic and deaf adults, i Strömqvist, S. & E. Ahlsén (red), The Process of Writing - a progress report, Gothenburg Papers in Theoretical Linguistics 83, Göteborg: Inst för lingvistik, Göteborgs universitet sid 87-102.

Wengelin, Å. (2000) Errors and revisions in the writing of adults with severe reading and writing difficulties, AILA '99 Tokyo Proceedings (CD-ROM) .

Wengelin, Å. (2001) Disfluencies in writing - are they like disfluencies in speaking? i Lickley,R. & E. Shriberg (red.) Proceedings from Disfluency in Spontaneous Speech, 2001 University of Edinburgh, Scotland, sid: 85-88

Wengelin, Å. (2001) Investigating Writing Strategies - How do Spelling Difficulties Influence the Text Production?, i Vagle, W. & Wikberg, K. (Red.) New Directions in Nordic Text Linguistics and Discourse Analysis: Methodological Issues. Oslo: Novus Sid. 209-217,

Wengelin, Å. (2001) Skrivstrategier hos vuxna med läs- och skrivsvårigheter, i Håkansson, G. and U. Nettelbladt (red) ASLA INFORMATION 27:2 Forskning och utveckling vid Lunds universitet Sid. 59-64.

Wengelin, Å. (2002) Text production in adults with reading and writing difficulties, Gothenburgh Monographs in Linguistics 20, Department of Linguistics, Göteborg University.

Wengelin, Å (2006). Examining Pauses in Writing: Theory, Methods and Emprirical Data: i Sullivan, K. & Lindgren, K. (Red.) Computer Key-Stroke Logging and Writing, Amsterdam, Elsevier, Sid 107-130

Wengelin, Å (2007): The word level focus in text production by adults with reading and writing difficulties, i Torrance, M., Van Waes, L., & Galbraith, D. (Red.) Writing and Cognition Research and Applications. Amsterdam: Elsevier, Sid 67-82.

Wengelin, Å. (2007). My turn! On the construction of turn taking systems in written dialogues. I Ahlsén, E., Henrichsen, P. J., Hirsch, R., Nivre, J., Abelin, Å, Strömqvist, S. & Nicholson, S. (red). Communication - Action - Meaning. A Festschrift to Jens Allwood. Göteborg University, Department of Linguistics, Sid. 289-308.

Wengelin, Å. (2010) Review: The SAGE Handbook of Writing Development, Journal of Writing Research, Vol 2. Nr 1. Sid 83-90

Wengelin, Å. (2011) Review: The Disabling State of an Active Society. Inskickad till Disability and Society, Vol 26, nr 3, Sid 381-383

Wengelin, Å. Johansson, R. & Johansson, V. (2011) Att läsa vad man skriver? I Edlund, A-C., & Mellenius, I. (Red.) Svenskans beskrivning 31 Förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för svenskans beskrivning, Umeå den 20-21 maj 1010. Umeå: Umeå universitet. Sid 348-360.

Wengelin, Å. Ahlsén, E. (1996) Grammatikproblem i dövas skrivna svenska, teknisk rapport "Grammatikstödsprojektet", Inst för lingvistik, Göteborgs Universitet

Wengelin, Å. & Strömqvist, S. (2000) Discourse level writing in dyslexics – methods, results and implications for diagnosis, in Scandinavian Journal of Logopedics, phoniatrics and vocology, Vol. 25, Nr. 1. sid. 22-28

Wengelin, Å. and Strömqvist, S. (2004) Text-Writing Development Viewed Through On-line Pausing in Swedish, i Berman, R. (Red.) Language Development across Childhood and Adolescence: Psycholinguistic and Crosslinguistic Perspectives. TILAR (Trends in Language Acquisition) series, Volume 3, Amsterdam: John Benjamins, Sid 70-190.

Wengelin, Å., Leijten, M. & Van Waes, L. (2010), Studying reading during writing: New Perspectives in Research. Reading and Writing. An interdisciplinary journal. Vol. 23, Nr. 7, Sid 735-742

Wengelin, Å., Torrance, M., Holmqvist, K., Simpson, S., Galbraith, D., Johansson, V., & Johansson, R. (2009) Combined Eye-Tracking and Keystroke-Logging Methods for Studying Cognitive Processes in text Procution. Behavior Research Methods, Vol. 41, Nr. 2. Sid. 337-351

Läromedelstexter och populärvetenskapliga texter fram till 2011

Johansson, R., Johansson, V., & Wengelin, Å. (2008) Se upp och skriv snabbare!,

• I Språk, nr 1 2008, Sid 20-21.

• Även i Läkarsekreteraren, Vol. 46 Nr. 4., Sid 4-5

Wengelin, Å. (2009) Tal och skrift: i Bjar, L. & Frylmark, A. (red) Barn läser och skriver, Sid 127-148, Lund: Studentlitteratur,


Wengelin, Å. (2000) Skrivproblem - allt syns inte i den färdiga texten, Svenskläraren, Vol 44, Nr 5, Sid 24-26

Wengelin, Å (2005). Ekonomiskans språkliga status:

• In B. Rombach (ed) Den framgångsrika ekonomiskan. Sid: 188-203 Stockholm: Santérus förlag.
• Även i engelsk utgåva 2010

Wengelin, Å.. (2008) , Skrivprocessen hos barn, i Oker-Blom, G. (Red.) Rum för Språkutveckling. Sid 39-48 Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

Wengelin, Å. (2008) Några kvantitativa anlyser av Språkrums forskningsmaterial, i Oker-Blom, G. (Red.) Rum för Språkutveckling. Sid 115-134. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen

Wengelin, Å. (2008) Den komplexa skrivprocessen. Läsning. Vol. 33 Nr. 1, Sid 8-11

Wengelin, Å. (2011) Ögonrörelsemätning avslöjar krångelspråk. Klarspråk. Nr 4, Sid. 1

Wengelin, Å. & Strömqvist, S (2008). Från tanke till text hos personer med och utan läs- och skrivsvårigheter, Dyslexi Vol. 13, nr 3, Sid 18-21

Senaste publikationer

Lexikala analyser av muntlig, tangentbordsskriven och dikterad text producerad av barn med stavningssvårigheter
Sanna Kraft, Fredrik Thurfjell, John Rack, Åsa Wengelin
Nordic Journal of Literacy Research, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Still the same?–Self-identity dilemmas when living with post-stroke aphasia in a digitalised society
Helena Taubner, Malin Hallén, Åsa Wengelin
Aphasiology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Combining keystroke logging with other methods: Towards an experimental environment for writing process research
Åsa Wengelin
Observing writing: Insights from keystroke logging and handwriting / Edited by Eva Lindgren, Kirk Sullivan, Leiden, Brill, Kapitel i bok 2019
Kapitel i bok

Changes in writing ability over a three year period – a case study from a person with post-stroke aphasia
Charlotte Johansson, Åsa Wengelin, Ingrid Henriksson
International Clinical Phonetics and Linguistics Association Conference, University of Malta. , Poster (konferens) 2018
Poster (konferens)

Writing fluency in patients with low-grade glioma before and after surgery
Malin Antonsson, Charlotte Johansson, Lena Hartelius, Ingrid Henriksson, Francesca Longoni et al.
International Journal of Language and Communication Disorders, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Timed written picture naming in 14 European languages
Mark Torrance, Guido Nottbusch, Rui A. Alves, Barbara Arfé, Lucile Chanquoy et al.
Behavior Research Methods, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Humaniora - en garant mot populismen
Göran Larsson, Marie Demker, Åsa Wengelin
Göteborgs-Posten, Artikel i dagstidning 2018
Artikel i dagstidning

The Complementary Relationships between Reading and Writing in Children with and without Writing Difficultues
Åsa Wengelin, Barbara Arfé
Writing development in Struggling Learners – Understanding the Needs of Writers Across the Lifecourse / edited by Brett Miller, Peggy McCardle, Vincent Connelly, Leiden, Brill, Kapitel i bok 2018
Kapitel i bok

Visar 1 - 10 av 50

2020

2019

Lexikala analyser av muntlig, tangentbordsskriven och dikterad text producerad av barn med stavningssvårigheter
Sanna Kraft, Fredrik Thurfjell, John Rack, Åsa Wengelin
Nordic Journal of Literacy Research, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Still the same?–Self-identity dilemmas when living with post-stroke aphasia in a digitalised society
Helena Taubner, Malin Hallén, Åsa Wengelin
Aphasiology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Combining keystroke logging with other methods: Towards an experimental environment for writing process research
Åsa Wengelin
Observing writing: Insights from keystroke logging and handwriting / Edited by Eva Lindgren, Kirk Sullivan, Leiden, Brill, Kapitel i bok 2019
Kapitel i bok

2018

Changes in writing ability over a three year period – a case study from a person with post-stroke aphasia
Charlotte Johansson, Åsa Wengelin, Ingrid Henriksson
International Clinical Phonetics and Linguistics Association Conference, University of Malta. , Poster (konferens) 2018
Poster (konferens)

Writing fluency in patients with low-grade glioma before and after surgery
Malin Antonsson, Charlotte Johansson, Lena Hartelius, Ingrid Henriksson, Francesca Longoni et al.
International Journal of Language and Communication Disorders, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Timed written picture naming in 14 European languages
Mark Torrance, Guido Nottbusch, Rui A. Alves, Barbara Arfé, Lucile Chanquoy et al.
Behavior Research Methods, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Humaniora - en garant mot populismen
Göran Larsson, Marie Demker, Åsa Wengelin
Göteborgs-Posten, Artikel i dagstidning 2018
Artikel i dagstidning

The Complementary Relationships between Reading and Writing in Children with and without Writing Difficultues
Åsa Wengelin, Barbara Arfé
Writing development in Struggling Learners – Understanding the Needs of Writers Across the Lifecourse / edited by Brett Miller, Peggy McCardle, Vincent Connelly, Leiden, Brill, Kapitel i bok 2018
Kapitel i bok

Visar 1 - 10 av 50

Sidansvarig: Växeln|Sidan uppdaterades: 2018-11-25
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?